Rindshack auf Edamame und Brokkoli

CHF 15.70 CHF 23.10

Zutaten

Brokkoli
Edamame
Rindshack